Công ty tnhh Lâm hải đăng

Vietnamese English

Hotline: 028.37165019

Tin trong ngành

Cục Hóa chất triển khai nhiệm vụ năm 2016

Năm 2015 là năm kết thúc việc thực hiện kế hoạch 5 năm 2011 - 2015, bên cạnh nhiều thuận lợi, kinh tế Việt Nam cũng phải đương đầu với không ít khó khăn, thách thức, trong đó phải chịu tác động của nhiều yếu tố kinh tế thế giới phục hồi chậm, chưa vững chắc... ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trù tăng trưởng thương mại và phát triển sản xuất của nước ta. Tại Việt Nam, sức mua của người dân vẫn chưa hồi phục; giá một số hàng hoá nông sản xuất khẩu giảm, thị trường xuất khẩu gặp khó khăn do hàng rào kỹ thuật của các nước dựng lên ngày càng gia tăng, lãi suất ngân hàng mặc dù có giảm nhưng do tiêu thụ sản phẩm khó khăn nên việc vay vốn để đầu tư của các doanh nghiệp còn hạn chế.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng

Tổng kết hoạt động của Cục Hóa chất trong bối cảnh như vậy của năm 2015, Phó Cục trưởng Lưu Hoàng Ngọc cho biết, Cục Hóa chất nhận được 3.521 văn bản, bao gồm các văn bản chỉ đạo của Bộ Công Thương, các văn bản gửi từ các đơn vị trong Bộ và ngoài Bộ. Theo chức năng, quyền hạn, Cục đã dự thảo trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành hoặc ban hành tổng số 1.431 văn bản, các văn bản hướng dẫn, trả lời các yêu cầu, đề nghị của các đơn vị gửi đến đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Cục Hóa chất được Bộ Công Thương giao là đầu mối của Bộ trong thực hiện các hoạt động phòng chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Năm 2015, công tác phòng chống ma túy, trong đó có quản lý tiền chất đã được Cục tiếp tục hoàn thiện để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước.

 

Về Chương trình Hóa dược, có 23/23 đề tài, dự án đã được Cục Hóa chất phê duyệt kế hoạch đấu thầu năm 2015, so với yêu cầu đạt tỷ lệ 100%. Bên cạnh đó, Cục đã thẩm định và cấp Giấy phép cho các đơn vị, Doanh nghiệp trong cả nước, cụ thể: Giấy phép xuát nhập khẩu (XNK) tiền chất thuốc nổ là 150; Giấy phép XNK tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp là 980; Giấy phép XNK hóa chất bảng 3 là 250; Giấy phép sản xuất kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hoá chất hạn chế sản xuất kinh doanh là 27 và Giấy phép sản xuất phân bón là 72.

Năm 2015, Cục tiếp tục tiến hành hợp tác song phương, đa phương về quản lý hóa chất thông qua các hình thức xây dựng dự án, đề án, biên bản ghi nhớ, hợp tác với OPCW, SAICM, KEMI, CBRN, METI nhằm tiếp cận ngày càng nhiều những phương pháp quản lý tối ưu đối với hóa chất của các nước trong khu vực và trên thế giới. Tiếp tục triển khai trung tâm Reach và RoHS nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho con người và môi trường.

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng nhấn mạnh: Cục Hóa chất là đơn vị thành lập muộn nhất, có số lượng cán bộ ít nhất trong khối các Cục, Vụ thuộc Bộ Công Thương, do đó, khó khăn, thách thức phía trước còn rất nhiều. Tuy nhiên, Thứ trưởng đánh giá, với những gì Cục Hóa chất đã đạt được trong khoảng 7 năm qua cũng như trong năm 2015 rất đáng biểu dương. Thứ trưởng cũng ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến của các cán bộ, công chức, viên chức Cục Hóa chất đã phát biểu tại Hội nghị, thể hiện sự gắn bó, tâm huyết với sự phát triển của Cục.

Thứ trưởng chỉ đạo, trong năm 2016, Cục Hóa chất cần: tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện khung khổ pháp luật về ngành Hóa chất; xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hoạch định các chính sách, chiến lược, các quy hoạch "mềm" cho giai đoạn 5 năm, 10 năm và các giai đoạn tiếp theo; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong các lĩnh vực hành chính công; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các cơ sở nhằm bảo vệ người tiêu dùng, đồng thời xây dựng mối liên hệ với các địa phương tốt hơn; xây dựng cơ sở dữ liệu Chương trình Hóa dược, v.v...

 

Tại Hội nghị, các cán bộ, công chức, viên chức Cục Hóa chất đã thẳng thắn trình bày những khó khăn trong quá trình công tác, đồng thời đóng góp những ý kiến nhằm xây dựng Cục Hóa chất trở thành đơn vị vững mạnh, thay mặt Bộ Công Thương hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý ngành hóa chất trong những năm tiếp theo. Toàn thể cán bộ của Cục đã thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016 của Cục như: tập trung rà soát sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật được giao; thực hiện điều tra, khảo sát năng lực thực hiện phân loại, ghi nhãn hóa chất của doanh nghiệp tiến tới sửa đổi các quy định liên quan đến Thông tư số 04/2012/TT/BCT về phân loại và ghi nhãn hóa chất theo hướng đơn giản hóa thủ tục, cập nhật những thay đổi theo quy định quốc tế, thống nhất quy định về phân loại và ghi nhãn hóa chất giữa các bộ liên quan; xây dựng quy định về bổ sung quy hoạch đối với các dự án đầu tư trong lĩnh vực hóa chất; quản lý tốt phân bón, vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; nghiệm thu các đề tài, dự án đến hạn; kiểm tra định kỳ các đề tài, dự án theo tiến độ đăng ký trong thuyết minh; xây dựng kế hoạch tuyển chọn, xét chọn đề tài năm 2017; tăng cường việc chỉ đạo, kiểm tra, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác quản lý hóa chất trong ngành Công Thương.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công Thương, tại Hội nghị tổng kết, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đã trao tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự thành công của Cục Hóa chất năm 2015.

CÔNG TY TNHH LÂM HẢI ĐĂNG

Địa chỉ: 24 Đường TL 44, P.Thạnh Lộc,  Quận 12 , TP. HCM, Việt Nam

Điện Thoại: (+84) 028-37165019 - (+84) 028 37164611 / Fax: (+84) 028-37165019
 

285862 Online : 1

Yahoo Skype Facebook Google +

Designed by Viet Wave